...

RANNI MAESTRU

da GGulisano
Porto Ognina

Porto Ognina(porto di ognina)

E ti viru di luntanu,
attraversu li ricordi,
alleggiu, alleggiu,
iu ti pensu,
ranni mari immensu.

E lu sgrusciu di na unna,
intra l’acqua azzurra, azzurra,
pari ca ti culla.

Assittata ‘n riva o mari,
cu li tanti cosi ri fari,
passavu ca lu tempu
aspittanu u giustu mumentu.

E già di picciridda
iu dicìa:” U me mari mi cunsigghia!”

E pari u sapivi ca a luntananza ni chiamava,
ma mai ci rissi ca ndo me mari nun turnava!

Co cori a milli e li razza aperti,
ti sentu ndo me corpu comu na forza putenti.

Pirchì tanta forza, Tu, mi manni,
pi putiri iri avanti.

E ricorda ca ti pensu sempri,
propriu comu a la nostra genti.

Ora t’abbrazzu Ranni Maestru
e ti ricu: “Ciao a prestu!”

You may also like

Lascia un commento